Coevorden – Johan Stoffels, oud-huisarts in Coevorden, verzorgt donderdag 19 maart een lezing over het verzetswerk en de dood van zijn vader, die ook Johan Stoffels heete. Hij doet dat op uitnodiging van de bibliotheek. Verder vertelt hij over zijn zoektocht naar het leven van zijn vader, over wie eerst niets bekend was. In 2010 maakt hij een video-opname van een interview met het laatste levende lid van de knokploeg van zijn vader. Dit interview maakt onderdeel uit van de lezing.

Vanwege de verwachte drukte wordt de lezing gehouden in De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan. De toegang is 3 euro voor bibliotheekleden en 4,50 euro voor andere belangstellenden. De lezing begint om 20.00 uur.

Johan Stoffels, verzetsstrijder uit de stad Groningen, werd op 8 april 1945 -een week voor de bevrijding van Groningen- in Norg door de Duitsers doodgeschoten. Hij was sinds 1943 actief in het verzet als lid van een knokploeg. Hij hielp onderduikers aan adressen en met bonkaarten. In 1944 werd hij leider van de knokploeg Theo in de stad Groningen, die overvallen pleegde om aan geld en bonkaarten voor onderduikers te komen. Op 4 maart 1945 werd hij, na te zijn verraden, opgepakt en belandde hij in het Huis van Bewaring. Daar werd hij op 8 april, ’s ochtends in alle vroegte, uitgehaald en samen met tien andere verzetsstrijders in de bossen bij Norg doodgeschoten.

Zijn echtgenote Tinie bleef achter met Chris van anderhalf jaar en beviel in september 1945 van Johan. Zij hertrouwde in 1947 met Ab van der Veen, uit dat huwelijk werden twee zoons geboren, Dick en Jan. Alles wat met de oorlog en het huwelijk met Johan te maken had stopte Tinie diep weg. Vragen van zoon Johan over zijn vader werden niet beantwoord en ze sprak kort en kleinerend over zijn vaders verzetswerk.

In 1985 werd in Norg een monument opgericht voor de vermoorde verzetsstrijders. Daarna ging Johan op zoek naar meer informatie over zijn vader.