Dalerpeel – Het het plaatsen van een bord met een fraaie foto van de voormalige school wordt in Dalerpeel historie zichtbaar. De aankleding van het dorp door middel van prachtige foto’s is mede mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang.

Op 17 september 1919 werd in Dalerpeel de vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opgericht. De tekeningen voor een tweeklassige school met hoofdenwoning waren klaar. Ook het financiële plaatje moest natuurlijk kloppen. Er werd een leenovereenkomst bij notaris Van Veen in Coevorden afgesloten voor een stuk grond van ongeveer 11 aren.
Het onderwijs in het nieuwe gebouw zou starten op 1 mei, maar het gebouw was nog niet klaar. Toen werd tijdelijk gebruik gemaakt van een ruimte in de kerk.
In de loop van 1923 was de school gereed en nam de familie De Koning intrek in de meesterswoning. Al snel bleek de school te klein en volgden er uitbreidingen. De school kreeg een derde lokaal in 1924 en in 1931 kwamen daar een vierde en vijfde lokaal bij.

In 1946 werd het lidmaatschap bij het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opgezegd en sloot de school zich aan bij de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs. Eind jaren zestig kreeg de school een nieuwe naam: de Willem Alexanderschool en die naam bestaat nog steeds.

Bron en foto’s: Klaas Veldhuis.