Coevorden – Momenteel wordt hard gewerkt aan de Wethouder Rooslaan in Coevorden. Daarna volgt de Churchilllaan.

Fase 1, de herinrichting van de Wethouder Rooslaan is gestart. De inrichting sluit aan bij de Van Heutszsingel. De weg wordt versmald tot een woonstraat. Doordat het riool niet vervangen hoeft te worden, blijft de constructie van de huidige rijbaan onveranderd. De werkzaamheden beperken zich dan ook tot de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en een voetpad, dat door het versmallen van de rijbaan breder wordt. Naast het straatwerk ontstaat meer ruimte voor groen. Zo worden nieuwe bomen gepland en heestertakken aangelegd. Tevens worden de lichtmasten vervangen. Deze fase is in januari afgerond.

Daarna wordt gekeken naar de werkzaamheden aan de Churchilllaan. Begin december staat hiervoor een vervolggesprek gepland met de vertegenwoordiging van de buurt.