Coevorden – De Stichting Gezond Coevorden is een feit. Maandagochtend werd bij Veen & Veste Notarissen in Coevorden de oprichtingsakte ondertekend. De stichting heeft als belangrijkste doel het structureel verbeteren en bevorderen van de gezondheid van inwoners van de gemeente Coevorden.

Het bestuur bestaat uit Wouter van der Kam, Raad van Bestuur Saxenburgh Groep; Annelies Möhlmann, directeur/bestuurder Maatschappelijk Welzijn Coevorden; huisarts Gerda van der Woude van huisartsenpraktijk Meander.

Samenwerking versterken

Voorzitter Annelies Möhlmann: “Er wordt al enkele jaren op allerlei fronten samengewerkt aan het verbeteren van de gezondheid in onze gemeente. Dat doen we omdat de levensverwachting in delen van de gemeente Coevorden lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Inwoners met een lage opleiding en een laag inkomen leven hier gemiddeld zeven jaar korter. Door de oprichting van deze stichting en de benoeming van dit bestuur kunnen we de samenwerking tussen inwoners, huisartsen, het maatschappelijk welzijnswerk en de zorginstellingen nog verder versterken en uitbouwen.”

Doelen

De stichting heeft zich een aantal doelen gesteld. Möhlmann: “Naast het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners willen we ook dat zij een betere kwaliteit ervaren wat betreft ondersteuning en zorg. Verder zien we dat de kosten van ondersteuning en zorg toenemen. Die kostengroei willen we verlagen. Tot slot willen we voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en het nog aantrekkelijker maken om in de gemeente Coevorden te werken en hier ook te blijven.”

Onder één dak

Wethouder Joop Brink is blij met de oprichting van de stichting: “Als gemeente zetten we sterk in op de verbetering van de gezondheid van onze inwoners. Er wordt al goed samengewerkt tussen inwoners, huisartsen, welzijnswerk en zorginstellingen. Gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden is daarvan een mooi voorbeeld. Hierin werken huisartsen, medisch specialisten, apothekers en paramedici onder één dak samen aan een gezonde regio. Ik heb er alle vertrouwen in dat er met deze stichting en dit bestuur en nog veel meer moois tot stand komt.”

Samenwerken stimuleren

Margot Seip is programmamanager voor Gezond Coevorden. Zij doet dat vanuit Proscoop, een regionale adviesorganisatie voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Als programmamanager richt zij zich op de vorming van een goed functionerend netwerk, waarin de onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd. Zij werkt daarbij nauw samen met huisarts Jan Willem Ek, die een belangrijke aanjager is voor samenwerking om de gezondheid in onze gemeente verbeteren. Proscoop is externe secretaris voor de organisatie en agendeert onder meer inspiratiebijeenkomsten, werkgroepen en adviesraadbijeenkomsten. De eerste klus waarmee de stichting aan de slag gaat, is het instellen van een adviesraad.

Foto: v.l.n.r. voorzitter Annelies Möhlmann wordt geflankeerd door Wouter van der Kam en Gerda van der Woude.