Coevorden – De gemeente is momenteel bezig met het onderhoud van bossingels. Daarbij worden bomen gekapt en struiken gesnoeid. Waar nodig wordt ongeveer 30 procent van de beplanting uit de bossingels verwijderd.

Door de bomenkap valt er meer licht op de struiken en de beplanting onder de bomen (de zogenoemde struik- en kruidlaag). Dat stimuleert de groei en zorgt voor diversiteit, zowel in plantsoorten als in leeftijd van de beplanting. Jonge bomen krijgen dan de kans uit te groeien tot volwassen bomen met een goed ontwikkelde kroon.

De ideale situatie is een vitale, sterke bossingel met bomen en struiken van diverse soorten en leeftijden. Helaas is dit op veel plekken nu niet het geval. Op de Loosche Mars in Dalen is veel sterfte geweest in met name de essenbomen. Die moesten worden gekapt. Er wordt op deze locatie diverse jonge inheemse beplanting aangebracht.

De groei van de struik- en kruidlaag in een bossingel wordt gestimuleerd door te kappen. De eerste bomen die worden gekapt, zijn zogenoemde risicobomen en bomen met een laag toekomstperspectief. Dat zijn bomen met een slechte conditie. Soms is er dan nog niet voldoende lichtinval. Als dat zo is, wordt een gezonde boom gekapt.

Als de veiligheid voor de omgeving het toelaat, blijven de dode stammen staan. Die zijn waardevol voor onder andere insecten en vogels. Op sommige plekken wordt een takkenril geplaatst. Dat is een plek met opstaande takken/paaltjes in de grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht. Zo’n takkenril biedt ruimte aan het schuilen en broeden van insecten, zoogdieren en vogels. Ook paddenstoelen, mossen en varens groeien graag op dit soort plekken.

Foto’s: werkzaamheden aan de Veenhuizerweg bij Dalen.