Coevorden – In februari zijn er in De Nieuwe Veste twee bijeenkomsten voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders.

Praktijkonderwijs

Op dinsdag 11 februari is er een informatieavond over PRO Coevorden. PRO Coevorden is het praktijkonderwijs van De Nieuwe Veste en heeft een eigen gebouw op het schoolterrein. Deze plek is een eigen veilige en vertrouwde omgeving voor de leerling waar alle ondersteuning geboden kan worden. Leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur, de ingang is aan de Graaf Van Heiden Reinesteinlaan.

Gymnasium

De dag erna, op woensdag 12 februari er een informatieavond over het gymnasium. Het gymnasium is één van de twee routes van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het vwo leidt op voor een vervolg in het wetenschappelijk onderwijs (de universiteit). Bijzonder aan het gymnasium is het bestuderen van de klassieke talen (Grieks en Latijn) en de geschiedenis en cultuur van de klassieke oudheid. Het gymnasium is dan ook bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor talen en geschiedenis en die het leuk vinden om te weten waar allerlei woorden en gebruiken van nu hun oorsprong vinden. Natuurlijk zijn er ook de wettelijk verplichte vakken voor vwo, aangevuld met programmeren, beeldende kunst en vormgeving en onderzoek & ontwerpen.

Wanneer een leerling tot en met leerjaar 3 Grieks en Latijn blijft volgen en in één van deze vakken examen doet en slaagt, is het gymnasium-diploma behaald. Leerlingen van groep 8 met een vwo-advies en belangstelling zijn met hun ouders van harte welkom vanaf 19.00 uur in de school, ingang Van Heeckerenlaan.

Aanmelden

Aanmelden voor één van de avonden kan via de website van De Nieuwe Veste. Op deze pagina staan de links voor het aanmelden.