Coevorden – In de commissievergadering van vanavond vroeg Sandra Katerberg van het CDA of de burgemeester kan aangeven wanneer en op welke manier de uitspraken over vuurwerk van de burgemeester een vervolg gaan krijgen.

Burgemeester Bert Bouwmeester zei in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente: “In Oosterhesselen blijkt al dertig jaar lang, dat het centraal georganiseerd vuurwerk een verbindende rol speelt en leidt tot minder overlast. Nog los van de medische en psychologische effecten bij mens en dier, is er minimaal 15 miljoen euro aan materiële schade. Tegelijkertijd geven we 77 miljoen euro uit aan vuurwerk, een recordomzet. Als je consumentenvuurwerk verbiedt en je het als consument niet meer kunt kopen, wordt handhaven veel simpeler.”

In zijn antwoord op de vraag van Sandra Katerberg zei Bouwmeester: “De Kamer spreekt binnenkort over maatregelen en die gaan dan uiteraard ook in Coevorden gelden. Onderschat uw eigen rol niet”, hield hij de commissieleden voor. “Als we vuurwerk afsteken toestaan, moeten we verkoop toestaan en dat houdt in dat er ook opslag moet zijn. Het staat de raad vrij om in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) regels op te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld vuurwerkzones.” Bouwmeester houdt onverkort vast aan het uitgangspunt, dat er maatregelen moeten komen.

De vraag vanuit het CDA kwam voort uit de uitkomsten van een enquête van CDA Drenthe. Ruim driekwart van degenen die meewerkten, is het eens met een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Bijna tweederde is voorstander van een algeheel verbod. Ongeveer 80 procent steunt een gemeentelijk beleid om op aangewezen plaatsen onder controle van deskundigen vuurwerk af te steken en het instellen van vuurwerkvrije zones.

Lees ook:

Vuurwerkschade: 6550 euro