Met de boodschap ‘Kalm aan’ willen VVN, de politie, de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe weggebruikers oproepen om rustig te rijden. “Helaas zijn mensen zich er niet altijd van bewust, maar vooral in het eigen dorp of de wijk en zelfs in de eigen straat wordt vaak te hard gereden. Dit van en naar huis rijden gebeurt meestal op de automatische piloot. Hard rijden kan zorgen voor verkeersonveilige situaties”, aldus deze initiatiefnemers.

Tot en met 27 juni is er een campagne met extra aandacht voor de rijsnelheid. Doel hiervan is het aantal hardrijders te verminderen, zodat de verkeersveiligheid verbetert. VVN organiseert snelheidsmetingen met laserguns waarbij bestuurders op ludieke wijze worden gewezen op hun snelheid. Vrijwilligers van VVN voeren op vijftig locaties snelheidsmetingen uit in alle Drentse gemeenten.

Bewoners klagen bij gemeenten en bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen.

Niet iedereen weet precies welke snelheidslimiet op welke weg geldt. “Het resultaat? Stress, bekeuringen, onveilige situaties en zelfs ongevallen. Het is belangrijk dat mensen zich aan de snelheidslimiet houden. Dat is niet alleen veiliger voor de bestuurder en andere weggebruikers, maar ook voor mensen die in de buurt wonen. Reden genoeg om de kennis over de snelheidslimieten op te frissen. Op www.snelhedenindrenthe.nl staan alle snelheidslimieten en -regels op een rij.”

De snelheidscampagne is een initiatief van de Drentse gemeenten, provincie Drenthe, politie en Veilig Verkeer Nederland. Onder het motto Samen richting Nul verkeersslachtoffers werken zij samen aan de verkeersveiligheid in Drenthe en willen zij het aantal hardrijders verminderen.