Coevorden/regio – De voorbereidingen op het carbidschieten zijn in volle gang. Om ervoor te zorgen dat jij de Bock (Bewust Oplettende Carbidknaller) bent, zijn er enkele tips

1. Bereid je voor. In de gemeente Coevorden is geen vergunning of melding nodig. Wel gelden sinds 2017 regels, waarbij ook de coronamaatregelen in acht moet worden genomen. Meer informatie staat op www.coevorden.nl/carbid-schieten. Buiten de bebouwde kom is carbidschieten sowieso toegestaan, binnen de bebouwde kom kan dat alleen op aangewezen locaties.

2. Bescherm jezelf en anderen, gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

3. Zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen (bijvoorbeeld een blusdeken).

4. Gebruik goed materiaal, gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal en zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.

5. Ontsteek het carbid veilig, ontsteek de bus met een fakkel of een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten!

Meer informatie staat op de website www.wieisdebock.nl en op de Facebookpagina.