Waarom zijn de oversteekpunten van fietspaden niet zo aangelegd, dat die aansluiten op de straten aan de overzijde? Het is wonderbaarlijk hoe de doorsteken bij de fietspaden aan de singels zijn aangelegd. Wil je vanaf de Gansehof naar bijvoorbeeld de Biezenbrugstraat, dan moet je tussen geparkeerde auto’s oversteken. Even eerder en wat verderop kun je wel oversteken, maar dan moet je wel heel schuin de singel oversteken om een straat aan de overzijde in te gaan.

Kom je vanuit het park bij de Jan Kuipersbrug, dan kun je niet rechtdoor oversteken om de Burgemeester Gautiersingel in te gaan. Je moet even naar links en dan de weg oversteken (nu zeker gevaarlijk bij de werkzaamheden aan de brug) of naar rechts om daar uit te komen aan de overzijde.