Coevorden – De gemeente hield een enquête onder ondernemers in de gemeente Coevorden. De uitkomsten laten zien, dat de ondernemers tevreden zijn, maar ook verbeterpunten zien. Ruim honderd ondernemers reageerden op de oproep om te laten weten hoe de dienstverlening van de gemeente ervaren wordt. Het gemiddelde cijfer is een 6,1.

Gemeente en ondernemers werken al op veel vlakken samen om de economie in de regio te versterken. Onlangs, op 12 juni, ondertekenden wethouder Jan Zwiers en voorzitter Gerrie Westenbrink van Ondernemend Coevorden een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Eén van de projecten waaraan gewerkt wordt is ‘ondernemersdienstverlening’. De enquête is bedoeld als ‘nulmeting’. Over twee jaar moet een volgende enquête uitwijzen of er verbetering wordt ervaren.

Procentueel niet hoog

De enquête is uitgezet via Ondernemend Coevorden, ondernemersverenigingen en via openbare kanalen. Wethouder Jan Zwiers hoopte op een hogere respons, maar is blij met alle reacties: ‘We hebben ruim 3000 bedrijven in onze gemeente. We willen graag van hen horen wat ze van ons verwachten en hoe we samen kunnen werken aan verbetering van de economie. We zijn blij met de 110 bedrijven die reageerden. Procentueel is het niet hoog, maar we moeten ook niet overschatten in hoeverre ondernemers de gemeente nodig hebben. Met deze uitkomsten kunnen we zeker wat! Er is ruimte voor verbetering. We gaan met ondernemers en de organisatie zoeken hoe we daar invulling aan geven.’

In de processen rondom vergunningverlening aan ondernemers en in de inzet van werkzoekenden zien ondernemers verbetermogelijkheden. Positief zijn zij over het woon-, leef- en ondernemersklimaat in de gemeente. Daarnaast gaven tientallen ondernemers aan wel te willen deelnemen in werkgroepen om samen te werken aan de diverse projecten. Vooral daar is wethouder Jan Zwiers blij mee. ‘Hoe meer we samen optrekken en des te beter de relatie met veel ondernemers is, hoe effectiever we kunnen werken. Dan kunnen we steeds beter onze faciliterende rol uitvoeren. Ook op het gebied van werkgelegenheid, contacten met onderwijs en het verbinden met elkaar.’

In de onlangs vastgestelde economische visie -die in samenwerking met ondernemers tot stand kwam- staan vijf projecten waarmee ondernemers, gemeente en andere partijen samen aan de slag gaan. Die projecten zijn ruimte voor pioniers, het FabLab, revitalisering bedrijventerreinen, ondernemersdienstverlening en ondernemen in het dorp van de toekomst.

Aspecten

Op de vraag welke aspecten het zwaarst wegen voor het bedrijf/de bedrijfsvestiging bij de waardering van het ondernemersklimaat kwamen samenwerking, leefbaarheid en veiligheid en vergunningverlening naar voren. De deelnemende bedrijven gaven het rapportcijfer 6,1 voor de algehele dienstverlening van de gemeente. Dat geldt ook voor de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers en de bereikbaarheid van de gemeente. Van de ondernemers is 61 procent (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente. Voor afhandeling van de vergunningaanvraag krijgt de gemeente een 5,0. Voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt bij plannen en samenwerking zoekt gaven de ondernemers een 5,6. Van de ondernemers wil 42 procent gebruikmaken van arbeidsbemiddeling via de gemeente. Van hen heeft 10 procent daarvan het afgelopen jaar gebruik gemaakt en 30 procent is tevreden hierover.

Enkele citaten uit de resultaten zijn ‘We moeten het samen doen’, ‘Betrek als lokale overheid de ondernemers bij de bedrijfsvoering’ en ‘Handel vergunningaanvragen snel af’. Aandachtspunten voor de gemeente zijn de komende tijd het flexibel omgaan met regels en procedures, economische vitaliteit en samenwerking met het bedrijfsleven. Ook belangrijk is het meedenken in mogelijkheden voor de ondernemer.