Coevorden – ‘Beretrots’ is voorzitter Gerrie Westenbrink van Ondernemend Coevorden op het convenant betreffende de economische visie. Hij en wethouder Jan Zwiers ondertekenden het convenant woensdag 12 juni tijdens een bijeenkomst in IVM aan de Monierweg.

Ondernemend Coevorden is de organisatie die de collectieve belangen van de aangesloten leden/bedrijven in de gemeente Coevorden behartigt. Ondernemers uit stad en dorpen en de gemeente gaan de komende jaren samen aan de slag om de economie in de regio te versterken. De ondernemers zijn daarbij met succes betrokken.

Uitgangspunten

Het economisch beleidsplan dateerde van 2012 en het was nodig om het beleid te actualiseren. Er zijn vier uitgangspunten voor het geactualiseerde economische beleidsplan. Ten eerste gaat het om het personeel van de toekomst, waarbij vraagstukken aan de orde komen als samenwerking met het onderwijs. Verder wordt gekeken of het ondernemersklimaat beter of gemakkelijker kan worden gemaakt. Ruimte en bereikbaarheid van de bedrijven staan ook op de agenda, evenals gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.

FabLab

Op de werkagenda staan de realisering van een FabLab, waarbij ruimte wordt gegeven aan pioniers. Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet. In maart vond de aftrap plats van het FabLab (Fabrication Laboratory). Dat is een openbare digitale werkplaats.

In het toekomstige FabLab kunnen inwoners van de gemeente zelf dingen maken en ontwerpen en ideeën delen. Zo kunnen zij aan de slag met lasersnijders, 3D-printers en programmeren. De realisering ervan is een samenwerking tussen De Nieuwe Veste, het Drenthe College, Ondernemend Coevorden, de gemeente Coevorden en het basisonderwijs.

Gerrie Westenbrink is blij met de visie: ‘Daarmee werken we als ondernemers samen met onderwijs en overheid. Zo realiseren we een goede toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving in en rond de gemeente Coevorden. Dat maakt ons samen sterk.’

Wethouder Jan Zwiers vindt deze ondertekening een mooie stap, maar ziet nog meer in het voortzetten en verbeteren van de huidige samenwerking met ondernemers in zowel de stad als de dorpen. ‘We moeten samen optrekken. Deze visie maakten we samen en blijft ook van ons samen, ook in de uitvoering.’

Gerrie Westenbrink van Ondernemend Coevorden en wethouder Jan Zwiers ondertekenden op het convenant betreffende de economische visie.
Gerrie Westenbrink van Ondernemend Coevorden en wethouder Jan Zwiers ondertekenden op het convenant betreffende de economische visie.
Gerrie Westenbrink van Ondernemend Coevorden en wethouder Jan Zwiers ondertekenden op het convenant betreffende de economische visie.