Coevorden – Het is de dag van de Mensenrechten. In Belarus (Wit-Rusland) is het sinds de verkiezingen onrustig. Vreedzame protesten worden bestreden met geweld. Burgemeester Bert Bouwmeester en het Diversiteitsplatform Coevorden steunen daarom de inwoners van partnerstad Brest in hun strijd voor vrijheid van meningsuiting, democratie en eerlijke, vrije verkiezingen.

Het Diversiteitsplatform stelde voor vandaag de wit-rood-witte vlag uit te hangen. Die wens is ingewilligd en hangt daarom vandaag aan het gemeentehuis. Deze vlag is de hele Wit-Russische geschiedenis een symbool van verzet geweest. De vlag werd gebruikt in een periode dat het land nog onafhankelijk was. Tegenstanders van het bewind zien deze vlag nog steeds als een nationaal symbool.

Roy Derks van het Diversiteitsplatform: “Wij vinden dat het uitsteken van de wit-rood-witte vlag op de Dag van de Mensenrechten een belangrijk symbool is voor mensenrechten en vreedzame democratie in een land waarmee Coevorden -door de stedenband met Brest- op een bijzondere manier verbonden is.”

Brief Bouwmeester

Burgemeester Bert Bouwmeester stuurde vanochtend een brief naar burgemeester Rogachuk van Brest en zijn stadsbestuur. Bouwmeester riep meteen na de verkiezingen daar al op om met begrip te reageren op de vreedzame protesten, de inwoners te beschermen en een ‘open en respectvolle dialoog te voeren’. In de brief van vandaag gaat hij een stap verder: “Als partnerstad zijn wij begaan met het lot van de gemeenschap van Brest en willen we een rol blijven vervullen in het welbevinden van de inwoners, zodat zij in vrede en vrijheid kunnen leven. Wij beraden ons op dit moment op mogelijkheden hiertoe. Op dit moment lijken onze banden daar niet in positieve zin aan bij te dragen. Heroriëntatie op ons partnerschap is dan ook politiek gezien onafwendbaar indien er niet spoedig een einde komt aan de gewelddadige onderdrukking. Ik doe een beroep op u en uw stadsbestuur het niet zo ver te laten komen.”

Gemeenteraad

De raadsleden van de gemeente Coevorden gingen in september met elkaar in gesprek over de stedenband van Coevorden met Brest. Duidelijk was, dat alle fracties de huidige gang van zaken in Wit-Rusland verafschuwen. Ook duidelijk is, dat de stedenband intact blijft.

Onrust en geweld

Sinds de verkiezingen in augustus is het onrustig in Belarus. President Loekasjenko claimde de overwinning terwijl uit peilingen bleek dat zijn tegenkandidaat Tichanovskaja met een grote meerderheid zou winnen. Sinds die tijd gaan vele inwoners de straat op om te protesteren. De regering reageert met veel geweld. Brute arrestaties van ook kwetsbare inwoners en
ouderen. Mishandelingen, vernederingen en boetes. Bert Bouwmeester: “Dit is ontoelaatbaar. Een overheid zou mensenrechten moeten respecteren en haar burgers moeten beschermen.”

Foto’s: gemeente Coevorden.

Lees ook:

Raad wil stedenband met Brest aanhouden