Dalen/Wachtum – Het AED-project Dalen-Wachtum heeft op dit moment elf AED’s, waarvan zeven in eigendom. De AED’s zijn verspreid over Dalen en Wachtum. De eigen kasten waren na dertien jaar aan vervanging toe en dat is inmiddels gerealiseerd.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

De werkgroep AED Dalen-Wachtum (onderdeel van Dorpsbelangen Dalen) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de aangesloten AED’s. Daarnaast worden jaarlijks vele vrijwilligers getraind om een goede reanimatie in te kunnen zetten. Alle getrainde vrijwilligers zijn ingeschreven en daardoor oproepbaar.

De werkgroep heeft gekozen voor de best beschikbare buitenkast. Het zijn volledig roestvrijstalen kasten. De kosten zijn voor een deel gedekt vanuit het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden. Het overige deel is betaald door de donateurs. De werkgroep is hen daarvoor zeer dankbaar.

Foto: de leden van de werkgroep AED Dalen-Wachtum (eigen foto).