Dalen/Coevorden – De wegwerkzaamheden aan De Loo, Looweg en De Bente in Dalen en Dalen zijn gestart. Niet alleen is er onderhoud, maar bovenal worden de wegen veiliger gemaakt en wordt de maximumsnelheid aangepast. Ook wordt het fietspad langs De Loo verbreed. Eind van dit jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Fietspad

Samen met de verkeerswerkgroep Dalen heeft de gemeente een plan gemaakt. De verbreding van het fietspad aan De Loo is een flinke verbetering voor fietsers. Het fietspad aan De Loo is een belangrijke fietsverbinding tussen Dalen en Coevorden. Aan beide kanten van de weg ligt nu nog een smal fietspad. Het fietspad aan de oostzijde (aan de zijde van de spoorlijn) van De Loo wordt verbreed. Op dit fietspad wordt dan in twee richtingen gefietst. Het pad voor voetgangers aan de westzijde blijft zoals het is.

Rijbaan

De weg tussen Dalen en de spoorwegovergang wordt opnieuw bestraat. Hiervoor worden de klinkers gebruikt die er nu al liggen. De rijbaan wordt iets versmald. De bocht nabij de spoorwegovergang krijgt een nieuw ontwerp. Als de werkzaamheden klaar zijn geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Looweg

De Looweg is de verbinding tussen De Loo en de wijk Ballast in Coevorden. Volgens de gemeente heeft de weg nog geen onderhoud nodig. Wel worden de kruispunten aangepast, maar niet verhoogd. De kruising met De Loo wordt wel verhoogd en in een stervorm aangelegd. De kruispunten zijn straks gelijkwaardig zodat het verkeer van rechts voorrang heeft. Hier geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Met de maatregelen is rekening gehouden met landbouwverkeer.

De Bente

Ook De Bente, tussen de komgrens Dalen en de kruising met Achterbente, wordt aangepakt. De verhoging op de bebouwde grens van Dalen wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Dalen. Fietsers kunnen dan gemakkelijker oversteken. De verharde rijbaan wordt smaller gemaakt en krijgt aan beide kanten brede fietsstroken. Ook komt er aan de zijde van de molen De Bente een voetpad terwijl er aan de andere zijde een groenere berm komt. Ter hoogte van de molen wordt de situatie ook aangepast. De middengeleider verdwijnt en de rijbaan wordt in een boog gelegd. Hierdoor hangt de omloop van de molen niet meer boven de rijbaan. De boog wordt ingevuld met kleurvakken. De kleuren van Dalen, geel, blauw en zwart worden hierbij toegepast. De maximumsnelheid blijft 30 kilometer per uur.