Regio – Waterschap Vechtstromen maakt begin volgende week een nieuwe afweging voor het al dan niet instellen van een grondwateronttrekkingsverbod in het beheergebied van Vechtstromen ten noorden van de Vecht voor gebieden binnen 200 meter van kwetsbare natuurgebieden.

Net als vorige week, toen is besloten om de weersontwikkelingen af te wachten, zit het neerslagtekort op het weerstation in Hoogeveen nog steeds rond het vastgestelde criterium van 250 millimeter. Het waterschap neemt bij deze stand van zaken het instellen van een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuurgebieden in overweging. Het waterschap wacht de komende dagen de ontwikkeling van het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen en de weersverwachting van begin volgende week af voordat een besluit wordt genomen.

Per 1 augustus was voor het beheergebied van Vechtstromen ten zuiden van de Overijsselse Vecht reeds een verbod ingesteld voor grondwateronttrekkingen in gebieden binnen 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Het neerslagtekort (288 millimeter, weerstation Twente, op 13 augustus) ligt vooralsnog ruim boven het vastgestelde criterium. Daarom blijft dit verbod van kracht.

Als de weersvoorspelling, voorgeschiedenis en de toestand van het watersysteem ongunstig zijn, wordt daadwerkelijk een verbod ingesteld. Voor het gebied ten noorden van de Vecht wordt het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen berekend. Voor het gebied ten zuiden van de Vecht geldt het neerslagtekort bij KNMI-station Twente.

Kijk voor meer informatie en actuele kaarten op de website van het waterschap.