Coevorden – Irma Talens (VVD) sprak namens alle fracties in de raad waardering uit voor de adequate wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’. Op 1 maart dienden de partijen een motie in. Daarin riep de raad het college op om uit humanitaire overwegingen ruimhartig te zijn in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

“Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst op Ossehaar afgelopen zaterdag hebben wij sterk de behoefte om namens de gehele raad onze complimenten uit te spreken. Er is in een kort tijdsbestek enorm veel werk verricht, naast de reguliere werkzaamheden. Ons petje af hiervoor!”, aldus Irma Talens.

Zij vervolgde: “Dat inwoners bezorgd zijn, begrijpen wij. De motie is echter helder en zo ook de beantwoording door de aanwezige ambtenaren tijdens de inloopochtend op de vragen. Dat deden zij op zeer correcte en rustige wijze. Onze complimenten daarvoor. Het doet ons dan ook wel iets dat sommige reacties best extreem zijn. Derhalve spreken wij hierbij namens de gehele raad onze volledige steun uit aan het college voor de uitvoering van de door ons opgegeven opdracht.”