Coevorden – Het is de bedoeling, dat er aan de Data 7 in Coevorden een vestiging komt van het Amerikaanse bedrijf NewAge Industries, producent van hoogwaardige siliconenonderdelen voor de medische sector. Op dat adres is momenteel Feyen Ondernemingen gevestigd.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond stelde het college voor om, net als de provincie, 60.000 euro subsidie te verlenen. Eenzelfde bedrag komt van de provincie. Als huidige eigenaar regelt Feyen Ondernemingen onder andere de opwaardering van de energievoorziening van het onderstation aan de Krimweg naar het pand. De kosten ervoor zijn bijna 6 ton. Feyen vraagt de subsidie van in totaal 120.000 euro om daarmee de komst om NewAge Industries te waarderen. Het college wil zich uitnodigend opstellen richting bedrijven die echt een toegevoegde waarde zijn voor de gemeente en regio.

Arbeidsplaatsen

Het bedrijf biedt in eerste instantie 68 arbeidsplaatsen. De medewerkers worden lokaal geworven en krijgen intern een opleiding. Het aantal arbeidsplaatsen kan verder groeien.

Reactie fracties

De raadsfracties, zo bleek dinsdagavond in de commissievergadering, waren over het algemeen te spreken over het voorstel. Thieno Nijenbanning van BBC2014 noemde het een unieke kans om de werkgelegenheid in Coevorden te vergroten. Zowel Henk Bouwers (PPC) als Michel Blanken (PvdA) vroegen naar de kaders voor het beleid bij dergelijke verzoeken. Jerry Stoker van het PAC schaarde zich achter deze woorden. Bovendien vroeg hij zich af of de komst van het bedrijf afhankelijk is van de subsidie. Wethouder Steven Stegen zei, dat dat niet per se het geval is.

Irma Talens van de VVD echter vindt, dat niet alles strak moet worden afgekaderd. “Ik pleit ervoor om per geval te bekijken wat mogelijk is.” Nijenbanning kon zich vinden in deze woorden. Wethouder Stegen zei in een reactie, dat durf moet worden getoond. “Deze maand moeten spijkers met koppen worden geslagen.”

Vijf raadsfracties staan achter het voorstel, waarmee het een hamerstuk voor de raadsvergadering is. Alleen het PAC wil binnen de fractie nog nader overleg hebben en komt tijdens de raad met een stemverklaring.

Productie

Het bedrijf produceert hoogwaardige slangen, fittingen, klemmen en accessoires voor onder meer de medische sector en de voedingsmiddelenindustrie. Bijzonder is, dat het bedrijf volledig in eigendom van de circa driehonderd werknemers is. Daarnaast heeft het bedrijf een keurmerk, dat aangeeft dat sociaal en duurzaam werken centraal staat.

In oktober is de NOM (Noordelijke investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) benaderd met de vraag of er in de regio Noord Nederland een bestaand bedrijfspand met een vloeroppervlak van circa 10.000 m2 beschikbaar was.

Verhuizing Feyen

De NOM ging aan de slag en vond twee geschikte gebouwen, waaronder het pand van Feyen. Dit bedrijf is bezig met verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie in de gemeente. Feyen heeft daarvoor momenteel een optie op het Leeuwerikenveld en Feyen overweegt de aankoop van een gemeentelijk pand in het centrum van Coevorden.

Miljoeneninvestering

Eind november vorig jaar bracht het management van NewAge Industries een bezoek aan diverse locaties in heel Nederland. Het pand van Feyen Ondernemingen kwam als meest geschikte pand naar voren. Wel moet het pand worden aangepast. NewAge Industries verwacht een miljoeneninvestering te doen aan gebouw, machines en materieel.

Foto: het pand van Feyen aan de Data (foto: Google Maps).