Coevorden – Onlangs, op 21 september, tekenden ruim zestig vertegenwoordigers van sportverenigingen, welzijn, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en andere organisaties het sport- en preventieakkoord. Er is veel enthousiasme om het akkoord om te zetten in concrete stappen.

Op maandagavond 26 oktober gaan zij aan de slag met het vervolg tijdens een onlinebijeenkomst. Zij gaan in gesprek over plannen op korte en langere termijn. Gezamenlijk maken de deelnemende partijen een uitvoeringsplan, waarin wordt toegewerkt naar de zes ambities in het sport- en preventieakkoord.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur en telt drie tijdvakken tussen 18.30 en 21.30 uur. De betrokken vertegenwoordigers zijn inmiddels per mail uitgenodigd om deel te nemen.

Lees ook:

Aan de slag met sport- en preventieakkoord