Steenwijksmoer – Alle voortekenen wezen er al op: de vergunning voor nog eens 29 hectare zonneparken naast de reeds vergunde 29 hectare in Steenwijksmoer wordt verleend. Alleen raadslid Ton Soppe (BBC) uit Steenwijksmoer stemde tegen in de raadsvergadering van dinsdag 18 juni.

Steenwijksmoer had geen bezwaar tegen 29 hectare, maar wel tegen nog eens 29 hectare extra. Dat resulteerde in 79 zienswijzen, die allemaal ongegrond zijn verklaard, en een petitie die 550 keer werd ondertekend.

Voor de meeste fracties was het collegevoorstel een hamerstuk, zo bleek in de commissievergadering van een week eerder. Wel wilden VVD, BBC2014 en PPC het nog als bespreekpunt op de raadsagenda.

Volgens de mensen uit Steenwijksmoer is er in een beginstadium een oriënterend gesprek geweest met initiatiefnemer Albert Prinsen. Daar is het bij gebleven. VVD en BBC2014 drongen aan op een gesprek, dat net in het weekend voor de raadsvergadering plaatsvond. Prinsen heeft een goed gevoel over het gesprek, Plaatselijk Belang Steenwijksmoer wil de inhoud ervan nog bespreken met de werkgroep zonneparken.

Ton Soppe stemde tegen, omdat hij vindt dat er maatschappelijke draagvlak moet zijn. Met een petitie en zoveel bezwaren vindt hij, dat hiervan geen sprake is.