Zweeloo – Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van dit jaar 91.843 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van dertig projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Sweelpop

In de gemeente Coevorden kan de Stichting Sweelpop rekenen op een bijdrage van 2.500 euro voor het festival van dit jaar in verband met het veertigjarig bestaan. Sweelpop vindt plaats op vrijdag 24 augustus.

Drentse cafés

Verder is er een bijdrage van 2.500 euro voor de publicatie ‘Aangenaam verpozen – veranda’s bij Drentse cafés’. Het boek wordt op 1 september uitgegeven door Uitgeverij in Ontwerp VOF. Hoeveel cafés er zo’n honderd jaar geleden in Drenthe waren, is niet meer met zekerheid vast te stellen. Het moeten er honderden zijn geweest. Cafés vervulden een centrale rol in het dagelijks leven van de dorpen en steden.

Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Meer informatie staat op de website. In 2021, op 24 september en 17 december, behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot zes weken voor die datum online kunnen worden ingediend.

Zie ook:

Voorverkoop Sweelpop is vrijdag gestart (update)

Sweelpop loopt alweer warm voor festival (update)