Coevorden – Vastgoedeigenaren en ondernemers die willen bijdragen aan een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied kunnen daarvoor subsidie krijgen. Het gaat om diverse vormen van subsidie.

De Stimuleringssubsidie is er voor winkeliers, daghoreca en ambachten met een publieksfunctie. Het gaat om vestiging in het kernwinkelgebied, uitbreiding van het bedrijf en het openen van een tweede vestiging. Voor de bijdrage in de vestigings- en opstartkosten geldt een subsidiebijdrage van 50 procent met een maximale bijdrage 10.000 euro.

De transformatiesubsidie en planontwikkelingssubsidie is voor pandeigenaren van vastgoed in de stad Coevorden buiten het kernwinkelgebied. Het betreft vastgoed met een detailhandelsfunctie en detailhandelsbestemming (of daghorecafunctie en daghorecabestemming) en is bestemd voor eigenaren die bereid zijn hun pand te transformeren naar een andere functie en afzien van het recht op het handhaven van de detailhandelsbestemming.

De subsidiebijdrage voor een planontwikkelingsplan bedraagt 50 procent met een maximum van 5.000 euro. De subsidiebijdrage in de bouwkosten is 50 procent van de bouwkosten tot een maximum van 20.000 euro.

De gevelsubsidie en/of quickscan is voor vastgoedeigenaren of ondernemers binnen het kernwinkelgebied en de aanloopstraten. Het subsidiebedrag is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de voorgevel, pui, luifel, etalage of entree van het pand. De subsidiebijdrage voor de quickscan is 100 procent met een maximum van 250 euro. De subsidiebijdrage voor een gevelverbeteringsontwerp is 50 procent tot maximaal 1.000 euro. De subsidiebijdrage in de investering aan voorgevel is 50 procent tot een maximum van 10.000 euro.

Er is ook een subsidie voor tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden. Initiatiefnemers kunnen, uiteraard in overleg met de eigenaren, concepten ontwikkelen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van 50 procent tot een maximum van 10.000 euro.

Uitgebreide informatie over onder andere de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen, is te vinden via deze link.

De Vastgoedregelingen zijn een initiatief van het Programma Binnenstad. Voor meer informatie: Ina Dobben, beleidsadviseur Binnenstad, telefoon 06-22554096, e-mail: i.dobben@coevorden.nl, of Edwin Boomstra, centrummanager, telefoon: 06-21192232, e-mail: edwin@cmcoevorden.nl.

Foto: screenshot.