Coevorden – Vanaf 1 september van dit jaar is er vanuit het herstructureringsfonds gedurende een jaar 500.000 euro beschikbaar voor het opknappen van verpauperde gebouwen, terreinen die braakliggen of andere lelijke delen in een dorp of wijk.

Na een jaar wordt bekeken of de regeling zo blijft of dat die aangepast moet worden. Het fonds was bedoeld om in te kunnen grijpen als er een ‘patstelling’ was. Nu is de woningmarkt anders en kwam de wens uit de gemeenteraad het fonds anders in te zetten.

Projecten moeten aan een aantal criteria voldoen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de buurt het er mee eens is. Ook moet de ruimtelijke kwaliteit en/of de leefbaarheid er beter van worden. Verder helpt het als het project andere positieve ontwikkelingen aanmoedigt. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het maken van de plannen (bijvoorbeeld een architect), voor slopen en voor het veranderen van de bestemming (bijvoorbeeld van winkel naar wonen).

Iedereen kan een aanvraag doen: een inwoner, vereniging, ondernemer. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie staat op deze pagina op de website van de gemeente Coevorden.

Foto: na de sloop van het voormalige Pinokkio aan de Jan Steenstraat ligt het terrein braak.