Dalen – De Stichting 750 jaar Dalen, vertegenwoordigd door Wim Vogelzang en Annette Baarda, kreeg woensdagavond een cheque van 2500 euro overhandigd door Toine Fennis van de bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën.

Het fonds Kiem- en Zaaigeld van de Kracht van de Veenkoloniën is in het leven geroepen om de gelden die door het Rijk beschikbaar werden gesteld voor het programma Kans voor de Veenkoloniën. Tot begin maart konden aanvragen worden ingediend en dat deed ook Stichting 750 jaar Dalen. Kiem- en Zaaigeld is bedoeld voor bewonersinitiatieven die een bijdrage willen leveren aan positieve gezondheid. Het geld wordt meestal besteed aan het starten of doorontwikkelen van een initiatief. In dit geval wordt het bedrag ingezet als startgeld voor de organisatie van het 750-jarig bestaan van Dalen in 2026. In dit jaar zijn er allerlei activiteiten, waarbij de hele bevolking van het dorp wordt betrokken. Om het feestjaar onder de aandacht van de mensen te krijgen, plannen te kunnen maken en onderzoek te doen, is geld nodig.