Coevorden – De aannemer is inmiddels druk bezig met de nieuwe inrichting van de Friesestraat, Bentheimerstraat en Sallandsestraat. Er is begonnen in de Friesestraat-Noord. Daar werden resten van de Friese Poort gevonden. Die zijn op beeld vastgelegd. Inmiddels ligt er weer zand op.

Spreekuur

Wie vragen heeft over de herinrichting van de straten kan elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur terecht bij aannemer Sallandse Wegenbouw. Er is dan een spreekuur in het pand aan de Friesestraat 51. Daar zijn bovendien de tekeningen van de nieuwe inrichting te zien.

Locaties bepaald

Inmiddels hebben winkeliers, pandeigenaren en bewoners samen met de gemeente de plekken bepaald voor bankjes, bloembakken en lantaarnpalen. De locaties van de bomen werden al eerder in overleg met de ondernemers bepaald.