Coevorden – In het kader van Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022 gebeurt de laatste tijd veel op het gebied van kunst en cultuur. De gemeente wil kunst en cultuur echt weer op de kaart zetten. Daarom is Simone Koelman aangesteld als cultuurcoach om allerlei partijen in het culturele veld én daarbuiten (weer) met elkaar te verbinden. Met als doel vele nieuwe ideeën en samenwerkingen te realiseren. Zij is, vanuit Stichting Kunst & Cultuur (K&C), afgelopen maand gestart. K&C zet zich in voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie, zodat zoveel mogelijk mensen meedoen met kunst en cultuur.

Simone Koelman uit Nieuw-Amsterdam is niet geheel onbekend in Coevorden. Zij werkte na haar opleiding commerciële economie, cultuurmanagement, vanaf 2016 als medewerker secretariaat & marketing bij Theater Hofpoort. Daarna ging zij in 2017 aan de slag als (onder andere) projectmedewerker Cultuurmenu Coevorden bij Stichting Kunst & Cultuur.

Zij gaat zich inzetten voor cultuureducatie en -participatie, met in het bijzonder het muziekonderwijs. “Ook ga ik cultuur verbinden met andere domeinen, zoals zorg, onderwijs, welzijn en sport. Maar een cultuurcoach doet nog veel meer. Denk aan het onderhouden van contacten met het veld, kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle inwoners en het organiseren van ontmoetingen en kennisuitwisselingen.” Wie wil kennismaken met Simone kan haar een mailtje sturen: cultuurcoachcoevorden@kunstencultuur.nl. Foto: gemeente Coevorden.