Coevorden – Sandra Sakko hield zojuist tijdens de raadscommissie een vlammend betoog richting raadsleden ten behoeve van de wijk Lootuinen. “Onze speeltuin zit inmiddels definitief op slot, dus de wijk heeft geen speeltuin meer doordat toestellen zijn afgekeurd”, aldus Sakko.

Zij sprak in tijdens deze vergadering naar aanleiding van de onlangs gehouden raadsvergadering waarin Lootuinen aan bod kwam na woorden van Gilbert Mulder van de PvdA en de daaropvolgende discussie. Zij zat zich op dat moment thuis te verbijten.

Voor haar inspraak werd zij vergezeld door een aantal buurtbewoners, onder wie enkele kinderen, en haar mede-bestuursleden van BSV Lootuinen en Speeltuinvereniging Lootuinen meegenomen.

“We zijn al zo lang bezig”, verzuchtte Sandra Sakko, die stelde dat er geen beweging in zit. “Ik houd van verbinden. Ik heb drie jaar geleden het web van de wijk geïntroduceerd en van daaruit ontstond het wijkteam.” Daarin zijn naast BSV Lootuinen de politie, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Domesta en de gemeente vertegenwoordigd. In het wijkteam zijn de plannen ontvouwd en goed ontvangen.

Uniek in Noord-Nederland

Sandra Sakko stelde, dat door realisering van de plannen Coevorden op de kaart wordt gezet. “Zo’n project is uniek in Noord-Nederland. Speeltuin ‘Klein Coevorden’ krijgt allerlei elementen uit de vestingstad en het wordt een speeltuin waarbij alle toestellen ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.” Zo wordt het ook een wijkoverstijgende voorziening.

Er zijn contact met Cosis, zodat ook haar cliënten gebruik kunnen maken van de voorziening. Hans Wering van BBC2014 vroeg zich of Cosis financieel wil bijdragen. Sandra Sakko gaf aan, dat er overleg is met Cosis.

“Wie helpt ons?”

Een aanvraag bij LEADER werd afgewezen, LEADER is het Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar platteland. Diverse projecten in de gemeente Coevorden kregen forse projecten uit dit programma. “We moesten 60 punten halen, maar dat aantal is niet bereikt. Wie helpt ons?”, was de noodkreet van Sandra Sakko. “Ik besef heel goed, dat het om een hoog bedrag gaat, maar laten we vooral kijken wat wel kan en niet wat niet kan. Juist nu hebben we de hulp van de gemeente nodig. Waar kunnen we nog bijdragen krijgen? Bijvoorbeeld door de hulp van een subsidiecoach.”

Wordt vervolgd…..

Zie ook:

BSV Lootuinen heeft grote plannen voor speeltuin

“Ik leg de raad graag situatie Lootuinen uit”