Coevorden – Het collegevoorstel over het bermbeheerplan kent een bijzondere behandeling. In de raadsvergadering van vanavond werd inhoudelijk ingestemd met het voorstel. In de vergadering in van januari komen de financiële aspecten nog aan de orde. De bedragen in het raadsvoorstel klopten namelijk niet.

De fracties stemden ermee in, al ging de VVD schoorvoetend akkoord. Bernette Sieben van de VVD liet in de eerste ronde weten niet te willen tekenen bij het kruisje. Zij vroeg zich af hoe het zit met de Stichting Bloeiend Landschap, die tussen de uitvoering en de gemeente is geplaatst. “Wie controleert deze stichting?’ Wethouder Jeroen Huizing verzekerde haar, dat dat de gemeente is.

Daarnaast stelde Sieben de vraag waarom meteen eigen materieel (volgens het huidige voorstel voor 170.000 euro) wordt aangeschaft. “Waarom huren we eerst niet en en bekijken hoe de zaken verlopen?” Huizing stelde, dat het beter is meteen de omslag te maken en eigen materieel aan te schaffen. Volgens de gemeente is het vinden van een schapenhouder moeilijk, de VVD heeft inmiddels een schapenhouder bereid gevonden er eens naar te kijken.

BBC2014 hield het kort kon bij monde van Hans Kamps instemmen met het plan.

Draagvlak en verkeersveiligheid

Eddy Heeling van het CDA vindt het groenonderhoud, met name het bermbeheer, een visitekaartje van de gemeente. “Volgens ons moet de gemeente de regie houden over de gang van zaken. Wij vinden, dat het afvoeren van bermmaaisel kostenneutraal wijze moet. We moeten daarnaast wel zorgen, dat er draagvlak is. Goed communiceren met eigenaren van aanliggende percelen is van belang.” Daarvoor is momenteel nog geen plan gemaakt, zo liet wethouder Jeroen Huizing weten.

Tot slot vroeg Heeling aandacht voor de verkeersveiligheid. “We moeten onoverzichtelijke situaties in het verkeer voorkomen.”

Aansluiting bij dorpen

Irene Driehuis van het PAC, de partij die eerder de motie om te komen tot ecologisch bermbeheer indiende, vindt dat het collegevoorstel op heldere wijze de aanpak aangeeft. “Wij als PAC zijn blij, dat de pilots veel waardevolle informatie hebben gegeven. Het aantal dorpen, dat zich hiervoor heeft aangemeld, was groter dan voorzien.” Zij vroeg om ervoor te zorgen dat er draagvlak blijft of komt. “En blijf aansluiting zoeken bij dorpen die meedoen aan pilots. Daar is inmiddels heel veel kennis. Ook moet goed worden gekeken naar het afzetten van het maaisel.”

Volgende maand komen de financiële aspecten nog aan de orde.