Zoals eerder is vastgesteld in de Cultuurnota 2021-2024 krijgen de Drentse gemeenten ook in deze periode een bijdrage in het kader van de Culturele Impuls.

Volgens een verdeelsleutel, waarin ook het aantal inwoners per gemeente een rol speelt, verdeelt de provincie per jaar 240.000 euro over de twaalf Drentse gemeenten. Met de culturele impuls moedigt de provincie gemeenten aan om in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat. Gemeenten zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zij belangrijk vinden.

Voorwaarde

De enige voorwaarde die de provincie stelt, is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen en dus niet bezuinigen.