Regio – Er is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven. De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er 500.000 euro beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het ondersteunen van wooninitiatieven is één van de pijlers binnen de Sociale Agenda en Woonagenda en draagt bij aan toekomstbestendig wonen in Drenthe. De regeling sluit aan bij bestaande landelijke regelingen. Met de subsidieregeling willen we inwoners helpen om hun ideeën voor een nieuwe woonvorm een stap verder te brengen. Daarmee zorgen we dat inwoners op een prettige manier kunnen (blijven) wonen op de manier die zij willen.”

Inwoners kunnen tot 1 november 2023 een startsubsidie aanvragen van maximaal 5.000 euro. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze lening van maximaal 50.000 euro in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen betaald worden. Het gaat om 2.500 euro per woning.

Vanuit het Impulsteam Wonen worden ruim veertig wooninitiatieven ondersteund. De verwachting is dat een groot deel hiervan gebruik zal maken van de subsidiemogelijkheid. Twee initiatiefnemers hebben de startsubsidie al aangevraagd voor de realisatie van starterswoningen in Vledder en het creëren van een nieuwe woongemeenschap in Wateren. De rol van de provincie is voornamelijk het begeleiden van het proces.

Via www.provincie.drenthe.nl/subsidieloket kan de subsidie en/of lening aangevraagd worden. Ook staan hier de voorwaarden en andere informatie over de regeling.