Coevorden – Het cultuurhistorisch paviljoen op de Weeshuisweide werd in juli 2019 met veel bombarie geopend en kreeg als naam ‘Het Geschiedt’. Enige tijd geleden is het paviljoen door het museum overgedragen aan de gemeente. Er is nu vergunning aangevraagd voor verplaatsing naar de notaristuin naast de voormalige Rabobank.

Het paviljoen wordt wel ontmanteld, zodat twee straatvitrines overblijven. Net als nu reeds het geval is, worden er de maquettes van Jan Abbing getoond.

Voor plaatsing van de zeecontainers en in een later stadium de torentjes werd de parkeerplaats op de Weeshuisweide aangepast, waardoor een aantal parkeerplaatsen verloren ging. Het paviljoen werd ontworpen door Michel Velt en het project werd uitgevoerd door Tom Dijkstra. Het paviljoen moest dienen als ontmoetingsplek voor archeologie en historie en er was een tentoonstelling. Daarnaast waren er een BELEEFdepot en een ArcheoHotspot.

De plannen brachten niet waarop was gehoopt, mede in verband met de coronamaatregelen. Het paviljoen stond enige tijd leeg en was onderhevig aan verpaupering.

Foto: tijdens de opening van het paviljoen in juli 2019.