Schoonoord – Openluchtmuseum Ellert en Brammert is sinds een paar weken weer geopend. Er zijn diverse aanpassingen gedaan wat betreft de looproute.

Het is niet nodig tevoren een toegangskaart te regelen, er is voldoende ruimte om afstand te houden. Er is duidelijk aangegeven waarop moet worden gelet. Het verzoek is om per pin te betalen. Bij de kassa worden wel de adresgegevens van de bezoekers gevraagd, dat geldt ook voor donateurs. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de GGD indien contactonderzoek noodzakelijk is. De gegevens worden na vier weken vernietigd.

De medewerkers van het museum dragen persoonlijke beschermingsmaterialen waar nodig. Belangrijke contactpunten worden gedesïnfecteerd en er wordt vaker schoongemaakt. Daarnaast is er een centraal desinfectiepunt. Bij de ingang staat een paal, die met de voet te bedienen is.

Het programma van activiteiten moest worden aangepast. Enkele onderdelen zijn vervallen, zoals het voorlezen en het spinnen. In de grafische werkplaats kunnen kinderen en ouderen niet actief bezig zijn.

Nieuw

In de grote zaal van ’t Armenhuis is een expositie ingericht van de Drentse kunstschilder Janny Jalving. Zij heeft een gedeelte van haar verzameling aan het museum geschonken. In het hol van Ellert en Brammert is een animatie van de sage van Ellert en Brammert te zien. Deze animatie is door Janine Veenstra gemaakt als afstudeerproject aan de kunstacademie Minerva in Groningen. In de grote expositieschuur is een vernieuwde faunatentoonstelling ingericht door de jagersvereniging van de Nederlandse Organisatie voor Jacht- en Grondbeheer NOJG.

Bij de Oude Drentse Boerenherberg is extra terrasruimte gecreëerd.

De reuzen bij de ingang van het park zijn eind december van het afgelopen jaar nog gerestaureerd.

Het openluchtmuseum is elke dag geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Toegangskaarten worden tot 17.00 uur verkocht. Meer informatie staat op de Facebookpagina en op de website.