Coevorden – In De Fabriek@Theater Hofpoort werd vanmiddag de Regenboogweek geopend. ‘Coevorden bekent kleur’ voor de activiteiten in de komende week, de activiteiten zijn georganiseerd door het Diversiteitsplatform Coevorden.

Onder leiding van Jerry Stoker spraken Tjerk Ridder, burgemeester Renze Bergsma en historica Dirkje Mulder over diversiteit. Tjerk, die vanavond een voorstelling in het theater verzorgt, en zijn band brachten enkele liedjes ten gehore.

Voor Dirkje Mulder is een mens eenvoudigweg een mens zonder aanziens des persoons. Toen burgemeester Renze Bergsma vorig jaar solliciteerde voor het burgemeesterschap sprak hem de tekst ‘In Coevorden mag je zijn wie je bent’ bijzonder aan. “Toch zijn er ingesleten gewoontes in de hoofden van mensen, er is nog veel werk te verzetten. Ik ben gegrepen door mensen, die het niet altijd gemakkelijk hebben.”

Zondebokken

Dirkje Mulder wees op het belang van historie en het overdragen ervan. “Denk bijvoorbeeld aan de Joden, die eeuwenlang zijn onderdrukt. Je moet er iets over leren en horen om begrip voor elkaar te krijgen. In tijden van oorlog is er onzekerheid. Mensen worden aangetast in hun eigenwaarde. Dan zoeken zij zondebokken en er ontstaan complottheorieën om toch wat zekerheid te hebben”, aldus Dirkje. Zij vertelde bovendien, dat liefde tussen mannen voor 1600 heel normaal was. “Pas na het ontstaan van het christendom werd heteroseksualiteit de norm en was bovendien alleen bedoeld om te zorgen voor nageslacht.”

Tjerk Ridder is via een omweg geworden wie hij is. “Het gaat om wie ik ben, niet alleen om de seksuele geaardheid. Toen ik twaalf was speelde de leraar tijdens een muziekles blues. Vanaf dat moment was muziek van lievelingsvak en ging ik drummen. Thuis werd verwacht dat ik een ‘normale’ baan zou vinden en ook uit de kast komen kon niet.”

Renze Bergsma haakte op de bewoordingen in. “De wereld schudt, dat doet wat met mensen. De polarisatie slaat toe. Alleen al het thema opvang vluchtelingen is nu actueel. Er is dus nog veel werk te doen, bijvoorbeeld op scholen. Het gaat dan om de omgang tussen leerlingen onderling en leraren. Sommige kinderen worden uitgescholden in het bijzijn van leerkrachten, die daarop zouden moeten ingrijpen.”

Tjerk stelde tenslotte: “Mensen willen altijd verschillen zien, bijvoorbeeld tussen de Drent en de Fries, tussen mannen en vrouwen of tussen hetero- en homoseksualiteit. Er leven nog altijd vooroordelen en ook ik heb die soms.” Bergsma reageerde kort: “We moeten niet in tegenstellingen denken.”

Dee middag was de eerste activiteit. Aan de overige activiteiten wordt de komende dagen op Coevorder Nieuws nog aandacht besteed. De activiteiten in de Regenboogweek staan ook op de Facebookpagina van het Diversiteitsplatform Coevorden en op Instagram.

Diversiteitsplatform Coevorden

Het Diversiteitsplatform Coevorden bestaat uit leden van raadsfracties, Jongerenraad Coevorden, het COC, ervaringsdeskundigen, betrokkenen en maatschappelijke organisaties. Het Diversiteitsplatform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit, discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Zij doen voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken.

Coevorden is sinds 2017 Regenbooggemeente en sinds die tijd wappert de regenboogvlag op het balkon van het gemeentehuis.