Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Wachtum – Grevenberg 7: voor het uitbreiden van de inrichting met een ligboxenstal (verleend)

Coevorden – De Mars: voor het organiseren van het evenement Bommen Berend

Dalen – Veenhuizerweg 8: voor wijziging/uitbreiding veehouderij en oprichting pluimveestal voor het houden van biologische legkippen met vrije uitloop en een mestloods voor langdurige opslag voor een deel van de mest.

Geesbrug – Energiestraat 26: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Coevorden – Berlijnseweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van een productiehal

Coevorden – Stevinweg ong.: voor oprichting op- en overslag voor klussenbedrijf met kantoor en verhuurunits voor opslag van derden

Coevorden – grasveld Suzanne Groeneweglaan naast 8: voor organisatie Zomerfestijn

Gees – Dorpsstraat 8: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Meppen – terrein Dennekampen: voor het organiseren van het evenement Oogstfeest

Wezup – Wezuperstraat 29: acceptatie melding omgevingsvergunning: aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Printer 5: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Geesbrug – Nijverheidsstraat 26: aanvraag omgevingsvergunning: splitsing bedrijfspand

Coevorden – Stevinweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: nieuwbouw bedrijfspand

Coevorden Grutto ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het oprichten van een bedrijf

Wachtum – Middendorp 17: omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Wezup – Westeinde en Brinken: voor de organisatie van Kunstmarkt Wezup

Erm – Steenbakkersweg 7-349: omgevingsvergunning: het kappen van 1 beuk

Erm – Steenbakkersweg 3: omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Coevorden – Scholekster 8: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg in//uitrit

Wachtum – Grevenberg 7: omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Coevorden – Gebied Zuid gemeente: omgevingsvergunning: het kappen van 4 bomen

Coevorden – Grutto ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van bedrijfsruimte

Zweeloo – Kruisstraat 4: voor het kappen van 1 kastanje (intrekken weigering, alsnog verleend)

Dalen – ’t Veld 2: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing carport

Coevorden – Harm Koningstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van woning

Oosterhesselen – Langbos 22: omgevingsvergunning: het kappen van 1 lindeboom

’t Haantje – ’t Haantje 66: voor de bouw van staluitlopen en wijziging dieraantallen en soort (verleend)

Coevorden – Klooster 4A: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalen – Luunkamp 22: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Friesestraat: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging voorgevel Gansehof

Wachtum – Zuid Esch: voor de organisatie van het School- en Volksfeest

Wezup – Wezuperstraat 18: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 2 eiken

Zweeloo – Hoofdstraat 28: voor de organisatie van Sweelpop

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hendrik Beerlingweg: voor de organisatie van Trekkerslep

Coevorden – Marconiweg 6: maatwerkvoorschriften voor geluid bij een palletfabriek

Sleen – Oldengaerde 83: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Schoonoord – grasveld Juttestraat/Scheerturfstraat: voor de organisatie van het Zomerfeest

Provincie

RECTIFICATIE – Dalen, Veenhuizerweg 10: terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming -positieve weigering

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en Commissaris van de Koning van Drenthe 2022

Schoonoord – terinzagelegging generieke ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming

Waterschap

Toestemming voor aanbrengen en hebben van elektriciteitskabels binnen de beschermingszones van waterlopen en keringen te Coevorden, parallel aan en kruisend met de waterlopen WL02749 (Lutterhoofdwijk) en WL03766 (Coevorden-Vechtkanaal) en kruisen met waterloop WL03696 (Afwateringskanaal), nabij de Monierweg, de Krimweg, Data en Berlijnseweg