Dalerveen/regio – De fractie van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) komt zeker twee keer per maand bij elkaar om de commissie- en raadsvergadering voor te bereiden. Dat doet de fractie op verschillende locaties in de gemeente Coevorden. Voorafgaande aan de vergadering is er voor inwoners steeds de gelegenheid om de negen fractieleden tijdens een inloopspreekuur vragen te stellen of onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Op donderdag 17 september vanaf 19.30 uur vergadert de fractie in café De Boerhoorn aan de Hoofdstraat 133 in Dalerveen. Wie gebruik wil maken van het spreekuur dient zich tevoren aan te melden via info@bbc2014.nl.