Coevorden/regio – Met maar liefst twintig aanbevelingen kan het onderwijs in de grensstreek aan de slag om internationaal mbo op te starten.

Afgelopen jaar is er onderzoek naar gedaan in opdracht van een groot aantal organisaties uit de grensstreek Zuidoost-Drenthe en Grafschaft Bentheim. Wethouder Bea Meppelink: “Nadat vorig jaar de intentieverklaring is getekend door de zeventien betrokken partijen is hard gewerkt om onderzoek te doen. De aanbevelingen zijn duidelijk en het is nu aan het onderwijs om de volgende stap te zetten. Er is veel enthousiasme en draagvlak onder partners om hiermee aan de slag te gaan.”

Drie vragen

Het onderzoek richtte zich op drie vragen. Onder welke condities heeft internationaal mbo meerwaarde voor de regio? Wat vraagt de realisatie van internationaal mbo van de onderwijsinstellingen en van partners in bedrijfsleven en overheid? Welke aanpak past hierbij en op welke manier kunnen we een start maken? Door antwoord te krijgen op deze vragen zijn voor 2023 concrete acties op papier gezet.

Aanbevelingen

Een van die aanbevelingen is om onderwijsmodules over het werken in Duitsland en Nederland aan te bieden. Ook is het belangrijk om de Duitse en Nederlandse taal op een aantrekkelijke manier aan te bieden op de scholen voor mbo. Het benutten van bedrijven in de grensstreek maakt ook onderdeel uit van het actieplan. Door afspraken te maken over grensoverschrijdende stages kunnen studenten over de grensstreek aan de slag.

Overheid, onderwijs, ondernemers

Onder de samenwerkende organisaties zijn drie gemeentes: Coevorden, Emmen en Hardenberg. Andere partijen zijn Stadt Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Agentur für Arbeit Nordhorn en drie vakscholen in de Grafschaft Bentheim, te weten Kaufmännische Berufsbildende Schulen, Gewerbliche Berufsbildende Schulen en Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales. Vanuit het Nederlandse onderwijs zijn verder het Drenthe College, Alfa-college en De Nieuwe Veste betrokken, evenals het Rijnland Instituut, een samenwerkingsverband tussen diverse Duitse en Nederlandse onderwijsinstellingen.

Andere betrokken samenwerkingsverbanden zijn Wachstumsregion Ems-Achse en Dutch TechZone, die ondernemers vertegenwoordigen. Ook de Duits-Nederlandse verbanden Eems Dollard Regio en EUREGIO ondertekenen de overeenkomst.

Regiodeal

Het haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd met een bijdrage van 50.000 euro uit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. De partners stelden daarnaast zelf capaciteit en kennis ter beschikking voor dit project. In deze regio zijn nog allerlei uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is daar één van.

Foto: v.l.n.r. Gunda Gülker-Alsmeier (Kreisrätin Landkreis Grafschaft Bentheim), Bea Meppelink-de Jager (wethouder gemeente Coevorden) en Thomas Berling (burgemeester Stadt Nordhorn).