Coevorden/regio – De door het CDA ingediende motie over een verkeersveilige omgeving rond scholen werd unaniem gesteund. De motie werd ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief in de raadsvergadering van dinsdag 6 juli.

“Rond verschillende scholen is actie gewenst is of wordt actie ondernomen om te komen tot een verkeersveilige omgeving. Het inrichten van veilige, herkenbare schoolzones kan een mogelijkheid zijn.”

Het CDA noemde daarbij de situatie rond de BWB-school in Dalen een goed voorbeeld. “Een verkeersveilige omgeving van scholen leidt tot gezond gedrag doordat kinderen sneller lopend of op de fiets naar school zullen gaan.”

Het verzoek aan het college is om scholen erop te attenderen dat aanpassingen richting verkeersveilige omgeving onderdeel zijn van het verkeersveiligheidslabel en dat het de veiligheid zeer ten goede komt als scholen dat label hebben of krijgen. Ook dient te worden onderzocht welke verbeteringen moeten plaatsvinden om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. De dekking voor de kosten moet te vinden zijn in de begroting 2022.

Foto: de schoolzone bij de BWB-school in Dalen werd als voorbeeld genoemd.