Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Commissaris De Vos van Steenwijklaan 13: vergunning voor tijdelijke plaatsing container

Aalden – Aelderstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw elf woningen, bomenkap en aanleg infrastructuur

Aalden – Oud Aalden 6: besluit omgevingsvergunning: wijzigen bedrijfsruimte naar woonruimte

Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

Coevorden – EDS-plein 31: besluit omgevingsvergunning: splitsing winkelruimte

Coevorden: ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens Zuidenveld

Coevorden – Weijerswold 8: besluit omgevingsvergunning: restauratie bakhuis

Aalden – tussen Aelderstraat 6 en 10: verleende omgevingsvergunning en vastgesteld besluit hogere grenswaarde, bestemmingsplan ‘Kernen en woningbouw’

Coevorden – Jan Benjaminsstraat 38 en 39: besluit omgevingsvergunning: intrekking vergunning

Erm – De Brinken 1: besluit omgevingsvergunning: intrekking vergunning verbouwing woning

Noord-Sleen – Waterkampenweg ong.: besluit omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing stacaravan gedurende twee jaar

Sleen – Mottenkampsteeg ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen in veldopstelling

Coevorden – Berlijnseweg 3: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg in-/uitweg en plaatsing schuifpoort

Coevorden – Gerrit Woltersomstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel op voorgevel

Erm – Ermerzand 158: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Schoonoord – Ellertstraat 1: verlenging beslistermijn ogevingsvergunning: realisering overkapping

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 9a: aanvraag omgevingsvergunning: verbreding uitrit

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad 2: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen in veldopstelling en aanleg inrit

Coevorden – Troelstralaan 12: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Sleen – De Koepen 1a: aanvraag omgevingsvergunning: verlenging tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne

Aalden – Paardelandsdrift 22: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging reeds verleende vergunning (dakkapel gewijzigd)

Provincie

Beperking openbaarheid archiefbescheiden

Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024

Dalen – terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit tussen Achterloo, Reindersdijk, Drostendiep

Coevorden – Weijerswold 18: terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Stieltjeskanaal: terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering R&D samenwerking Noord-Nederland 2024

Coevorden, terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit, diverse percelen

Dalen: terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit, diverse percelen Oude Dalerveensestraat, Drift en Bosweg

Waterschap

Aanvraag omgevingsvergunning voor aanpassing natte profiel Loodiep door aanleg glooiende oevers en bosoevers vanaf Geesbrug tot Holsloot N34

Ontwerp 1ste wijziging Waterschapsverordening: vrijstelling voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken van beperkte omvang

Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019

Aalden – nabij Witte Zandpad 1: verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van drainage

Coevorden – nabij De Hulteweg: verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van stuw

Verleende omgevingsvergunning voor uitvoeren grondonderzoek door uitvoeren sonderingen ten behoeve van aanleg waterstoftransportleiding tussen Elim en Vlieghuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderhoudspad langs diverse waterlopen op traject

Verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van twee voetgangersbruggen over waterloop WL03325 (Nieuwe Drostendiep), in het kader van de herinrichting en natuurontwikkeling van het Nieuwe Drostendiep, vanuit de Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Nederland

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp 1ste wijziging Waterschapsverordening, vrijstelling voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken van beperkte omvang

Dalerveen – nabij De Kuiperij: verleende omgevingsvergunning voor aanbrengen drainage en aansluiten drainage-uitmondingen op de linkeroever van waterloop WL04224