Dalerpeel – Het sportpark van NKVV wordt vanaf zaterdag 3 oktober elke zaterdag tot 13.00 uur rookvrij. Vanaf het moment dat op zaterdag het sportpark is geopend is het binnen de omheining van het gehele sportpark verboden om te roken tot dat tijdstip.

NKVV wil graag meewerken aan een rookvrije generatie. “Het handhaven van het rookvrij houden ligt bij iedereen. Vanaf de start zullen wij door middel van flyers de bezoekers van ons sportpark erop wijzen dat ze een rookvrij sportpark betreden. Ook zullen herkenbare borden worden geplaatst”, aldus NKVV op Facebook. “Mocht jij iemand zien die tijdens de rookvrije periode toch rookt, dan vragen wij aan alle leden, medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden, trainers en leiders namens NKVV die persoon op een nette manier te wijzen op de rookvrije zone. Voor vragen of toelichtingen kan men worden verwezen naar het bestuur van NKVV.

Bij de ingang van het sportpark staat een rookkolom worden geplaatst, waarin de rookwaar kan worden gedoofd. Het beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers. E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten passen ook niet bij een rookvrij sportterrein. Net als traditionele sigaretten zijn deze producten op zaterdagen tot 13.00 uur gekozen.

De beslissing om op zaterdag 3 oktober het nieuwe beleid in te voeren, houdt verband met oktober: die maand staat bekend als Stoptober.