Soms zijn er van die dingen, waaraan je geen heel artikel kunt wijden, maar wel leuk zijn om te melden. Regelmatig publiceert Coevorder Nieuws de rubriek ‘In de kantlijn’ met opmerkelijke, leuke of minder leuke dingen.

Inbraak

De inbraak bij Juwelier Wolters is natuurlijk vreselijk. Velen toonden hun medeleven. Maar van één reactie op Facebook viel ik bijna van mijn stoel. De gemeente zou de schuldige zijn vanwege de leegstand van het pand ernaast. Deze uitspraak is zeer wonderbaarlijk. In de eerste plaats is een strafbaar feit gepleegd, waaraan de gemeente part noch deel heeft. En, dat terzijde, het pand is niet eens van de gemeente. Je kunt de gemeente wel overal de schuld van geven….

Oppassen geblazen

Op de hoek van de Oosterstraat zijn bouwwerkzaamheden gaande. Er verrijzen allerlei woningen, dus dat is goed voor Coevorden. Het is echter wel even oppassen geblazen, want de doorgang is wat nauw. Let dus goed op als je van de Markt komt en dat geldt uiteraard ook voor degenen van de andere kant.

Vergunning Kasteelmarkten

De gemeente heeft vergunning verleend voor het houden van de Kasteelmarkten op de zaterdagen in augustus. Een zinsnede begrijp ik niet zo goed: Er is tevens op grond van artikel 4 lid 3 Zondagswet door de burgemeester van Coevorden ontheffing verleend voor zover het evenement op zondag 8, 15, 22 en 29 augustus 2020 plaatsvindt voor 13.00 uur. Een foutje, zal ik maar zeggen. Hopelijk is het wel duidelijk, dat de markten op zaterdag plaatsvinden.

Onkruid

Jaarlijks tiert het onkruid welig bij de bastions. Dat verdient wel weer een opknapbeurtje, zou ik zo zeggen.

Kruiwagen

De heer Bert Boonstra uit Coevorden stuurde een foto van een bord aan de De Hulteweg. Het is geplaatst bij het afwateringskanaal waar gewerkt wordt aan de stuw. Zo geeft iedereen op eigen wijze uiting aan de regel om anderhalve meter afstand te houden.