Dalen – Op initiatief van Duurzaam Dalen was er onlangs een bijeenkomst van een aantal werkgroepen uit de dorpen in de gemeente Coevorden die zich met dit thema bezighouden. Vertegenwoordigers uit Sleen, Aalden/Zweeloo, Steenwijksmoer en Dalen waren aanwezig.

Doel van de bijeenkomst was wederzijdse kennismaking, onderlinge afstemming en het uitwisselen van ervaringen en kennis delen. Daarnaast werd de mogelijkheid verkend om te komen tot een gezamenlijk kalender om activiteiten nader op elkaar af te stemmen of samen te organiseren. Tijdens dit overleg werden een aantal lopende thema’s en projecten uit iedere werkgroep besproken en toegelicht.

Vervolgafspraken zijn gemaakt en dit overleg gaat verder met als werknaam Platform Duurzaam Coevorden. De initiatiefnemers nodigen werkgroepen in andere dorpen of stad Coevorden uit zich aan te sluiten. Aanmelden kan via duurzaamdalen@samendalen.nl