Coevorden – De burgemeester heeft de wijk Poppenhare aangewezen als gebied waarin aan personen een gebiedsontzegging opgelegd kan worden in het belang van de openbare orde, ter voorkoming of beperking van overlast, ter voorkoming of beperking van de aantasting van het woon- en leefklimaat en/of ten behoeve van de veiligheid van personen of goederen of de gezondheid of zedelijkheid.

Straten

De maatregel geldt tot en met 2 april 2021. Het gaat om de Rembrandtlaan, Dr. Picardtlaan, Rubensstraat, Frans Halsstraat, Pieter Breughelstraat, Rogier van der Weijdenstraat, Willem Marisstraat, Jozef Israëlsstraat, Jan Steenstraat, Johannes Vermeerstraat, Breitnerstraat, Jan van Scorelstraat, Jeroen Boschstraat en Roger van der Weydenstraat.

Ter verduidelijking: de wijk is niet afgesloten, maar door het instellen van de maatregel kan er ogenblikkelijk worden ingegrepen en worden de maatregelen van kracht.

De maatregel is dagelijks van kracht van 12.00 tot 08.00 uur.

Cameratoezicht

In hetzelfde gebied komt, eveneens tot en met 2 april 2021, cameratoezicht. Er worden twee camera-units ingezet, die van locatie kunnen veranderen.