Coevorden/regio – LTO Noord afdeling Coevorden/Emmen-West houdt een fotoprijsvraag en vraagt daarnaast om alert te zijn op drie zaken, die echt aandacht nodig hebben.

Fotoprijsvraag

Maak een foto en/van het agrarische landschap van de LTO Noord afdeling Coevorden/Emmen-West en mail die voor 1 juni naar hbannink@live.nl. De inzender van de origineelste foto wint een heerlijk zuivelpakket.

Neospora caninum

Aandacht vraagt in de eerste plaats de Neopspora caninum (=hond), een eencellige parasiet die voorkomt bij honden en koeien. De parasiet wordt vaak overgedragen van koe op het kalf tijdens de dracht. Ook een hond kan deze parasiet bij zich dragen. Wanneer hondenuitwerpselen in het veevoer terechtkomen, kan een koe dit opnemen. Als de koe besmet is geraakt, zijn de kenmerken vroeggeboorte van de kalveren of verwerpen. Het dringende verzoek is dan ook honden aangelijnd te houden en niet de weilanden/akkers te gebruiken als uitlaatplek.

Zwerfvuil

Ten tweede is er het zwerfvuil. “Vuil in de berm, natuur, of in akkers/weilanden is natuurlijk ongewenst. Helaas gebeurt het af toe toch, wat vervelende gevolgen heeft. Een koe kan een scherp stukje binnenkrijgen (bijvoorbeeld van een blikje) doordat het gras of ingekuilde voer inclusief het vuil gegeten wordt. Er is een acuut ziekteverloop voor de koe, vaak met de dood tot gevolg.”

Jacobskruiskruid

Jacobskruiskruid vraagt als derde punt de aandacht. Jacobskruiskruid is een inheemse soort die van nature voorkomt in grote delen van Europa en West- en Midden-Azië. De plant vestigt zich vooral in open plekken op grazige plaatsen, op verstoorde grond in bermen, begraasde natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Beheer speelt een belangrijke rol in het voorkomen van het kruid. Voor de meeste zoogdieren is Jacobskruiskruid giftig, omdat de planten veel alkaloïden bevatten. De plant verliest bij uitdroging zijn bittere smaak. Daardoor herkennen dieren de planten in hooi en kuilgras niet en lopen zo kans op vergiftiging. Het gif in de plant beschadigt de lever en kan uiteindelijk tot de dood van dieren leiden.

Foto: Jacobskruiskruid.