Coevorden – De werkgroep Lootuinen Beweegt houdt zaterdag 30 april een dag in en voor de wijk Lootuinen als vervolg op de wijkdag van oktober 2021. De dag staat in het teken van ontmoeting tussen de bewoners van de wijk en organisaties die in de wijk actief zijn: Dagelijks Leven, HomeStart, Kinderopvang Gans Anderz, MFC Ravelijn Verbindt, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de buurtsportcoaches Gezond Coevorden. De wijkdag is van 11.00 tot 16.00 uur in de speeltuin aan de Elemastraat.

Door het organiseren van de wijkdag worden inwoners bij hun directe woon- en leefomgeving betrokken. Bewoners worden geënthousiasmeerd om mee te denken en samen ideeën vorm te geven. Ideeën voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving worden verder uitgewerkt met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

In het project ‘Wat beweegt Coevorden?’ werkt het ZorgInnovatieForum samen met inwoners van Lootuinen, Domesta, Kracht van de Veenkoloniën, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden aan een verbeterde leefbaarheid, veiligheid en verbinding en ontmoeting in de wijk. Ter afsluiting van het project wordt er, onder andere samen met bewoners, een kleurrijk boekje gemaakt waarin de stappen en voortgang van ‘Wat beweegt Coevorden?’ gebundeld zijn.