Coevorden – Op obs De Buitenvree in Coevorden zijn de leerkrachten enthousiast aan de slag gegaan om de leesbevordering te vergroten. Dat gebeurde onder andere door een heus leescafé in te richten in de hal van de school.

“We merkten dat de leesmotivatie bij de kinderen steeds minder werd. Daar zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan”, vertelt leerkracht Kimberly Bernsen. “Wat daarbij hielp is dat Onderwijsstichting Arcade een breed cursusaanbod heeft door middel van de ‘Arcade Academy’, bij één van die cursussen kwam het vergroten van de leesmotivatie aan de orde. We kregen steeds meer inspiratie en we zijn enthousiast aan de slag gegaan.”

Het resultaat was onder ander een leescafé. “In de centrale hal hebben we gezorgd voor een uitdagende leesomgeving. Het plezier moet voor de kinderen voorop staan en we hebben goed gekeken hoe we hieraan tegemoet konden komen. Zo hebben we gezorgd voor een groot aanbod van boeken en kunnen de kinderen zelf kiezen waar ze gaan zitten of zelfs liggen. Daarnaast is er ruimte om gezellig samen een boek te lezen.”

Werkwijze

Elke dag lezen de groepen 4 tot en met 7 in het leescafé. Daarnaast zijn er groepjes kinderen bij de leerkracht, waar ze instructie krijgen via de methode technisch lezen. Op donderdag en vrijdag kunnen de kinderen vrij kiezen wat ze willen lezen. Iets waar ze enorm naar uitkijken. Dat het aanslaat blijkt wel uit de woorden van Myron uit groep 5. “Het is ontzettend leuk dat we uit allerlei boeken kunnen kiezen. Zo zijn er gewone boeken, strips, informatieboeken, moppenboeken, geschiedenisboeken en boeken in het Engels. Ook zijn er boeken die je samen kunt lezen. Zelf vind ik de gewone leesboeken het leukst.”

Enthousiasme

Het enthousiasme van de kinderen slaat over op de leerkrachten. “We zijn enorm enthousiast. Het feit dat je ziet dat het aanslaat bij de kinderen geeft ons ook enorm veel energie. De taken zijn goed verdeeld en er ontstaan steeds nieuwe ideeën. We hebben nu eerst de grote hal aangepakt. Het is onze wens om het nu verder uit te breiden naar groep 3 en de kleuters. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.”

Foto: Onderwijsstichting Arcade/Gerjo Stegeman.