Coevorden – De leerlingen van basisschool St. Willibrordus aan de Thorbeckestraat zijn vandaag letterlijk het schooljaar ingesprongen. Dat was een leuk idee van de leerkrachten om zo het schooljaar te beginnen.

De noodlokalen bij de school zijn in de eerste week van de vakantie verwijderd, waardoor veel meer ruimte is ontstaan. Nu kunnen concrete stappen worden gezet voor de herinrichting van het schoolplein.

In opdracht van de provincie Drenthe gaan IVN Noord, Stichting Kunst & Cultuur en SportDrenthe de komende jaren aan de slag met het project ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’. Provinciale Staten van Drenthe hebben in juli 800.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het doel is om schoolpleinen om te zetten in ‘buitenlokalen’: groene en gezonde speel- en leeromgevingen, die de zintuigen prikkelen en kinderen de ruimte geven om te bewegen en ontdekken.