Dalen – Dorpsbelangen Dalen houdt donderdag 21 november een bijeenkomst in het kader van de ‘Dialoogtafel leefbaarheid en gezondheid’. De bijeenkomst in restaurant ‘t Oelnbret duurt van 17.00 tot 19.00 uur.

De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en GGD Drenthe. De bijeenkomst is voor inwoners van Dalen en professionals in onder meer zorg en welzijn, die betrokken zijn bij Dalen.

Aanmelden

Aanmelden kan alleen vandaag, woensdag 20 november, nog bij Anneke Welink van de gemeente Coevorden, a.welink@coevorden.nl.

In 2017 is de Dorpsvisie Dalen uitgebracht, waaraan inwoners, organisaties en verenigingen een bijdrage hebben geleverd. In de Dorpsvisie is weergegeven met welke sterke punten, verbeterpunten en actiepunten de leefbaarheid van Dalen kan worden behouden en vergroot.

De gemeente Coevorden is gestart met het Drents project ‘Aan de slag met preventie’ in Dalen en twee wijken in Coevorden, samen met GGD Drenthe, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Dorpsbelangen Dalen.

Thema’s

De bijeenkomst in Dalen gaat over thema’s, gericht op de leefbaarheid en preventie met betrekking tot de gezondheid in Dalen, die zijn voortgekomen uit de Dorpsvisie van Dalen en uit de eerste dialoogtafel van juni dit jaar. Ook de gewenste resultaten en aanpak komen aan de orde.

Programma

De ontvangst is om 17.00 uur met een soep en een broodje, het programma begint om 17.30 uur. Op de agenda staat: prioritering thema’s Dalen, naar welk resultaat wordt toegewerkt en voor welke groep, een korte terugkoppeling en tot slot is de vraag ‘Hoe nu verder en met wie?’