Coevorden – Inmiddels is de gemeente gestart met het plaatsen van tijdelijke woonunits op een deel van Ossehaar C, bij de Jan Frowijnstraat in Coevorden. De woonunits zijn bestemd voor huisvesting van ongeveer 120 Oekraïnse vluchtelingen. Er wordt samengewerkt met Domesta. In verband met de nieuwe situatie in de wijk hebben enkele bewoners de groep Leefbaar Ossehaar opgericht. Afgelopen donderdag was er een gesprek met deze groep bij de gemeente. Deze groep staat overigens los van BSV Ossehaar.

De gemeente is eigenaar van de grond. Dit deel is bestemd voor woningbouw. “De tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in flexibele woonunits voor een periode van maximaal een jaar betekent niet dat de ontwikkeling van Ossehaar C nu stil ligt”, liet de gemeente afgelopen maand weten. “Het terrein is al bijna bouwrijp. De riolering ligt er al. Daardoor kan de gemeente de tijdelijke woonunits relatief snel gebruiksklaar maken.” De direct omwonenden zijn in april geïnformeerd en er werd een telefonisch spreekuur gehouden voor degenen die vragen hadden.

Bij het gesprek van de gemeente waren onder meer aanwezig burgemeester Renze Bergsma en wethouder Steven Stegen. Namens Leefbaar Ossehaar waren Johan van der Veer, Bjorn Schepers, Helma Barth en Marianne Timmerman er.

Geen garantie

Leefbaar Ossehaar wilde, zo laat de groep weten, dat de gemeente een garantie afgeeft, dat de woonunits na een jaar verdwijnen. Die garantie geeft de gemeente niet. Er wordt nog steeds uitgegaan van een jaar, maar mocht langer nodig zijn dan kan de gemeente niet zonder opvanglocaties zitten. Daarom is een vergunningaanvraag voor vijf jaar gedaan. De gemeente stelt, dat er geen azc komt, maar wil niet garanderen dat er nooit andere vluchtelingen worden opgevangen. “Als de regering met een aanwijzingsbesluit komt, dan is de gemeente verplicht dit op te volgen. Welke vluchtelingen naar Coevorden komen, gebeurt op aanwijzing van het COA”, stelt de groep. “Dat klopt echter niet, de VRD coördineert de vluchtelingenstroom”, laat de gemeente weten.

De groep Leefbaar Ossehaar heeft verder gevraagd of er bosschage kan komen, zodat de woonunits wat uit het zich komen. “De gemeente kan zich voorstellen dat daar wel iets voor te regelen is”, zo laat de groep weten en zal daarvoor een verzoek indienen.

Een andere vraag was waarom er een omgevingsvergunning is aangevraagd terwijl dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het antwoord was, zo schrijft Leefbaar Ossehaar, “dat is wettelijk toegestaan doordat de gemeenteraad unaniem een motie heeft aangenomen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in Ossehaar.” De gemeente reageert, dat de aangenomen motie niets te maken heeft met het bestemmingsplan. “De noodsituatie maakt, dat er een tijdelijke ontheffing is waarmee van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.”

Op www.coevorden.nl/oekraïne staat meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Wie vragen heeft: mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14-0524.