Steenwijksmoer – De vergunning voor de aanleg van nog eens 29 hectare zonneparken lijkt te worden verstrekt door de gemeente. De inwoners van Steenwijksmoer stemden in met de eerste 29 hectare, maar verzetten zich hevig tegen nog eens zo’n oppervlakte. Het zonnepark krijgt daarmee de grootte van 116 voetbalvelden, vermoedelijk is dat het grootste zonnepark in Nederland.

De inwoners dienden 79 zienswijzen en een petitie met 550 handtekeningen in, maar het mocht niet baten. Dat bleek tijdens de raadsvergadering op 11 juni. Afgelopen week werd bekend, dat alle zienswijzen ongegrond zijn verklaard.

De meeste fracties beoordeelden het collegevoorstel als een hamerstuk, alleen VVD, BBC2014 en PPC willen het voornemen nog bespreken in de raadsvergadering van dinsdag 18 juni. Erik Bonkes van de VVD: ‘Wij willen het onderwerp op de agenda, omdat zoveel mensen zienswijzen en een petitie hebben ingediend. Wij vinden het van belang, dat naar de inwoners van geluisterd. Binding is van belang.’

Esther Wilpshaar van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer hield een betoog, dat door de vele Steenwijksmoerders op de publieke tribune met applaus werd ontvangen. ‘Wij herkennen ons niet in het gemeentelijke motto ‘Coevorden Verbindt’. Wij vinden de argumentatie van het college zwak.’ In haar betoog wees zij op de zonneladder van de provincie. Dat houdt in, dat de gemeente eerst de opties zonnepanelen op daken en zonnepanelen op maaivelden binnen het stedelijk gebied moet hebben bekeken. Daarna wordt pas gekeken naar zonneparken buiten het stedelijk gebied.

Wilpshaar is boos. ‘Er is ondanks de grote weerstand vanuit het dorp en onze meewerkende houding nooit naar ons geluisterd.’

De woorden van Lars Hoedemaker van D66 werden smalend aangehoord vanaf de publieke tribune: Hij vroeg zich af waar Steenwijksmoer bang voor is. ‘Wat verandert er nu eigenlijk? Het gebied is al aangewezen als industriegebied.’ Daarmee ging hij in de fout, want juist dat gemeentelijke voornemen van enkele jaren is teruggefloten door rijk en provincie. Dat beaamde wethouder Jeroen Huizing.

Eddy Heeling van het CDA ‘heeft begrip, maar het is een afweging van plussen en minnen en tussen plaatselijk en algemeen belang. Ondanks begrip voor de sentimenten vinden wij het gebied uitstekend geschikt voor het realiseren van het zonnepark.’