Regio – Bij de Raad van State vond woensdagmiddag een zitting plaats over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden om handhavend op te treden tegen de nachtelijke afsluiting van de parkeerterreinen bij De Kibbelkoele door Staatsbosbeheer. Stichting Platform Keelbos, die opkomt voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, had hiertegen bezwaar gemaakt. De uitspraak volgt binnenkort.

Staatsbosbeheer heeft dat gedaan om ’s nachts de rust in het gebied te waarborgen. Platform Keelbos heeft hiertegen bezwaar gemaakt, omdat deze parkeerplaatsen en het rondom gelegen bos onderdeel zijn van een homo‑ontmoetingsplek. Eerder oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland, dat de stichting geen belanghebbende bij de procedure is. De afsluiting in de nachtelijke uren geldt voor iedereen en niet alleen voor bezoekers aan de ontmoetingsplek. Bovendien zijn de parkeerterreinen overdag nog altijd als ontmoetingsplek te gebruiken, aldus de rechtbank.

De stichting vindt dat zij wél belanghebbende is, omdat zij opkomt voor de belangen van de bezoekers. Hun belangen onderscheiden zich, zo vindt het platform, van die van andere gebruikers van de parkeerterreinen, omdat deze bezoekers juist in de nachtelijke uren gebruikmaken van de parkeerterreinen.

In juli 2016 nam de gemeente Coevorden in overleg met omwonenden, Staatsbosbeheer en de politie maatregelen om seks in het openbaar tegen te gaan. Door de activiteiten zou een kinderfeestje zijn verstoord. De maatregelen waren extra toezicht, handhaving op de overlast, de mogelijkheid tot aanhouding, bekeuring en gebiedsontzegging.

Dit gebeurde na klachten over overlast van seks in het openbaar bij De Kibbelkoele, waarop raadslid Nina Jasperse van de PvdA de aandacht vestigde. De partij wilde, dat het gebied tussen 21.00 en 6.00 uur verboden gebied is. Dat werd ook gevraagd door Staatsbosbeheer, Dorpsbelangen Noord-Sleen en Plaatselijk Belang ’t Haantje/Kibbelveen.

Het platform vroeg op 29 augustus 2016 aan de gemeente om handhavend op te treden met betrekking tot de sluiting van de parkeerplaatsen. In december 2018 is het verzoek afgewezen. In het voorjaar van 2019 heeft de Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden geadviseerd om het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren. Het platform stelde vervolgens in augustus 2019 beroep in.

Foto: Persbureau Drenthe/Herman van Oost.